Overzicht.de Jitzak Luria Academie.Jakob ben Luria.Boeken.Bijbelsoftware.Muziek.Kontakt.

De Jitzak Luria Academie

Website auf Deutsch

Auf Deutsch

© Copyright Jitzak Luria Academie, Katwijk aan Zee, Nederland/Netherlands, 2007, TAML

In english

this website in English
this Website in English

Bezoek ons op facebook met Danny Kraaijenoord en Koos Haasnoot  (nederlands, engels)

film Jakob ben Luria books (English)
film J.L.A. Thenachprogram (English)
film performance of "Transfiguratie" - Jakob Ben Luria

(Bijbelverklaringen van Jakob ben Luria - nederlands)

 

Jakob ben Luria veranderde en completeerde zijn boeken tot aan zijn dood (aug. 2005) . Om de bijzondere inzichten van Jakob ben Luria reeds enigszins toegankelijk te maken werd dit korte en overzichtelijke boek geschreven (oorspronkelijk duits, nu ook in het nederlands vertaald). Dit boek kan kan kosteloos gedownload worden.

 

Waarheidsvinding was het doel van Jakob ben Luria - werkelijkheid en niet dogma’s interesseerden hem. Onvermoeibaar zocht hij, van huis uit fysicus, naar objectief controleerbare wetmatigheid in de Thenach (het “Oude Testament”), vast ervan overtuigd dat God perfect ook in zijn Woord is en religieuze waarheid en werkelijkheid elkaar volkomen dekken. Zoals hij verwachtte bleek dat wetmatigheden overal in de Thenach op gelijke wijze terug te vinden zijn en zich consequent in de diepere lagen van getalwaarden, nevenbetekenissen en woordverwantschappen voortzetten. Hij was derhalve geïnteresseerd in computerprogrammering, verwachtte daarmee deze diepten beter te kunnen bestuderen.

Jakob ben Lurias werk maakt duidelijk dat veel bijbelse symboliek eenduidig en objectief te verklaren is en dat, wanneer men eenmaal haar betekenis kent, een veel omvangrijkere werkelijkheid zichtbaar wordt dan de letterlijk opgevatte geschiedenissen vertellen. Zo maken ook zijn verklaringen betreffende de bijbelse scheppingsoverlevering onweerlegbaar duidelijk dat een alomvattende de materiële en geestelijke werkelijkheid omvattende ordening aan de zeven scheppingsdagen ten grondslag ligt. Ziet men eenmaal deze zo is nauwelijks nog de traditionele interpretatie van een scheppen in één werkweek overeind te houden. Enkele van deze verklaringen zijn in deze (beperkte) samenvatting van de verklaringen van Jakob ben Luria mee opgenomen.

Lees over verdere objectief aantoonbare zaken in het Woord Gods, b.v. hoe het eerste vers van de scheppingsgeschiedenis en het eerste vers van de Tien Woorden een opvallende overeenkomst vertonen en ook dat duidelijk maakt dat de Tien Woorden geen tien geboden zijn (als men gewoonlijk placht te vertalen) maar met de ordening der schepping samenhangen als de handleiding van een apparaat met diens constructie en functionaliteit samenhangt.

Bij alle verklaringen zijn de hebreeuwse woorden mee opgenomen. Met een woordenboek (bijbels) hebreeuws-nederlands kan men de verklaringen controleren en zich een oordeel vormen.

 

Het grote palindrom

naar boven

Thora en Wetenschap

 

 

J.L.A. Website - overzicht

Zie voor verdere boeken (in het nederlands):

 

 

De thema’s

 

  1. De goddelijke naam:

....... de naam Jahwe
....... de naam Elohiem
....... de goddelijke naam in het verborgene
....... de volledige goddelijke naam
....... de goddelijke naam en getalwaardes
....... de goddelijke naam en het midden van de Thora

 2. Tohu wah bohu (de aarde was woest en ledig)

 3. Het paradijs

 4. Het zenden vanuit het paradijs

 5. Stambomen

 6. De ark

 7. De aartsvaderen, Juda en Silo

 8. De Thora, Israël en de wereld

 9. De Tien Woorden

10. De grote feesten

 

 

Boek downloaden (kosteloos - PDF 3,8 Mb)

Boek downloaden

 

Boek kopen

Thora en Computer

Het boek bresjith  (Jakob ben Luria: over de 50 hoofdstukken van het boek Genesis)

Thora en Computer - boek van Jakob ben Luria