Overzicht.de Jitzak Luria Academie.Jakob ben Luria.Boeken.Bijbelsoftware.Muziek.Kontakt.

De Jitzak Luria Academie

Website auf Deutsch

Auf Deutsch

© Copyright Jitzak Luria Academie, Katwijk aan Zee, Nederland/Netherlands, 2007, TAML

In english

this website in English
this Website in English

Bezoek ons op facebook met Danny Kraaijenoord en Koos Haasnoot  (nederlands, engels)

film Jakob ben Luria books (English)
film J.L.A. Thenachprogram (English)
film performance of "Transfiguratie" - Jakob Ben Luria

Het J.L.A. Thenach Zoek- en Onderzoekprogramma

 

Het J.L.A. Thenachprogramma werd ontworpen voor Thenachonderzoek (Thenach is de joodse bijbel , het "Oude Testament"). Vier Thenachversies zijn meegeleverd (standaardtekst, Hebraica Stuttgartensia, Westminster, Aleppo, allen met vocalen). Men kan de Statenvertaling parallel met de hebreeuwse tekst mee laten lopen. Het progamma bevat de grammatica van alle thenachwoorden. Wanneer men duits kan lezen beschikt men tevens over een een lineaire vertaling - een vertaling per woord met vele betekenissen per woord.

 

Met het programma kan men op velerlei wijze zoeken naar teksten en getalwaarden, namelijk zowel horizontaal als verticaal (= ELS Code, bijbelcode) en zowel op de gebruikelijke wijzen als naar velerlei cabalistische zoekmethodes. Velerlei soorten analyses van de bijbel zijn te maken, geordend naar thema's als gelijke en omgekeerde bijbelpassages, alle (bijna 40.000 verschillende) thenachwoorden alfabetisch of naar getalwaarden geordend, analyses overeenkomstig lengtes van woorden, verzen, hoofdstukken en boeken, overeenkomstig woordwaarden, verswaarden. Het programma bevat een module om thenachtekst muzikaal tot klinken te brengen, een bijbelse tijdlijn, een woordenboek met alle (bijna 40.000 verschillende) thenachwoorden hebreeuws-duits. Omdat bijbeltekst en zoekresultaten ook met westerse tekst en getallen weer te geven zijn (zoals Genesis 5 V. 7), moet men geen hebreeuws kennen om het programma zinvol te kunnen gebruiken.

 

Ga naar de hoofdpagina om het programma te downloaden (links onder de kop "J.L.A. Thenach Zoek- en Onderzoekprogramma"). Ga naar deze pagina om te downloaden en te lezen hoe te installeren en de juiste taal in te stellen. Ga naar deze pagina's duits of deze pagina's engels voor aanzienlijk meer informatie (klik op de links aan de linker kant om door de pagina's te gaan).

 

Het J.L.A. Thenach Search & Research programma

 

 

naar boven

 

J.L.A. Website - overzicht

J.L.A. Thenach zoek- en onderzoekprogramma
J.L.A. Thenach Pogram - instruction and information film (English)