Overzicht.de Jitzak Luria Academie.Jakob ben Luria.Boeken.Bijbelsoftware.Muziek.Kontakt.

De Jitzak Luria Academie

Website auf Deutsch

Auf Deutsch

© Copyright Jitzak Luria Academie, Rotterdam, Nederland/Netherlands, 2007, TAML

In english

this website in English
this Website in English

Bezoek ons op facebook met Danny Kraaijenoord en Koos Haasnoot  (nederlands, engels)

film Jakob ben Luria books (English)
film J.L.A. Thenachprogram (English)
film performance of "Transfiguratie" - Jakob Ben Luria

Jakob ben Luria werd op 12 november 1920 in Schoten geboren. Zijn studies religie en fysica kon hij als gevolg van de 2e wereldoorlog niet afmaken. Hij zat lange tijd gevangen in een kamp van de nazies voor experimenten op mensen. Na de oorlog bekleedde hij meerdere hoge ambten, telkens beëindigd door langdurige ziektes als gevolg van de oorlog. Na zijn ziekteperiode van 1969 tot 1972 besloot hij zich geheel aan het woord Gods te wijden.

Al spoedig werden zijn kennis en begrip van de thora (van de boeken van Mozes) geroemd. Van 1972 tot 1983 - het jaar van een zware hartoperatie, hield hij overal in Duitsland, Zwitserland, België en Nederland op uitnodiging lezingen en conferenties.

Na een tweejarig verblijf in het joodse ziekenhuis Sinai (Amersfoort) ten gevolge van een door de operatie verhevigd concentratiekampsyndroom en lichamelijk niet meer in staat om veel te reizen, richtte hij de Jitzak Luria Academie op en begon zijn kennis schriftelijk vast te leggen. Zijn medewerker (sinds 1979), Abraham den Dunnen, hielp hem om deze geschriften en vooral zijn mondelinge overleveringen in boekvorm bijeen te brengen.

Omdat Jakob ben Luria totaan zijn dood (aug. 2005) veranderde en completeerde en corrigeerde, zijn de boeken niet voltooid. Er wordt aan hen verder gewerkt. Om de bijzondere inzichten van Jakob ben Luria reeds toegankelijk te maken, werd in 2007 een eerste kort en overzichtelijk geschrift "Thora en Computer" samengesteld (duits en nederlands). Sinds 2010 staat ook het 1e boek van J.b.L. "Thora en Wetenschap" ("de Poort van het Zijn Gods") ter beschikking (duits en nederlands). Het boek "Thora en Computer" (duits en nederlands) kan zonder kosten gedownload worden.

Jakob ben Luria

Jakob ben Luria (oprichter) - leven en werk

naar boven

J.L.A. Website - overzicht

Zie ook de nederlandse website