Overzicht.de Jitzak Luria Academie.Jakob ben Luria.Boeken.Bijbelsoftware.Muziek.Kontakt.

De Jitzak Luria Academie

Website auf Deutsch

Auf Deutsch

© Copyright Jitzak Luria Academie, Katwijk aan Zee, Nederland/Netherlands, 2007, TAML

In english

this website in English
this Website in English

Bezoek ons op facebook met Danny Kraaijenoord en Koos Haasnoot  (nederlands, engels)

film Jakob ben Luria books (English)
film J.L.A. Thenachprogram (English)
film performance of "Transfiguratie" - Jakob Ben Luria
Jitzak Luria Academie - bibliotheek

Werk en doelstellingen van de Jitzak Luria Academie

 

Doel van de academie is om het hebreeuwse wezen van het woord Gods te verklaren, zodat beter begrijpbaar wordt wat geschreven staat en wat bedoeld kan zijn. Veel bijbelse symboliek is eenduidig en objectief verklaarbaar. Wanneer men hun bedoeling kent, wordt een veel omvangrijkere werkelijkheid zichtbaar dan de alleen letterlijk opgevatte geschiedenissen vertellen. Dan is ook duidelijk b.v. dat het "scheppingsverhaal" niets met de traditioneel bijbehouden interpretatie te doen heeft - met de interpretatie, welke velen in deze tijd ervan afhouden om zich nader met religie en geloof bezig te houden.

De Jitzak Luria Academie is aan geen enkele groepering of geloofsgemeenschap gebonden.
Haar uitgaven zijn echter wel gebaseerd op de joodse leer, dus op de ondeelbare eenheid Gods.

 

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam sinds 1975

De Jitzak Luria Academie

naar boven

J.L.A. Website - overzicht

Zie ook de nederlandse website